🍀

Hiểu & Thương

Hiểu & Thương

Tôi chính là những gì tôi nghĩ, tôi là bộ xương tặng của quá khứ, tôi không phải là người đầu tiên trên trái đất những tôi chứa đựng tất cả của quá khứ, tôi không biết mình có điều đó, tôi chứa đựng tài năng của vũ trụ, dù tôi không biết nhưng tôi tin nó đang tồn tại, điều kỳ diệu ở sâu bên trong tôi, không phải những thứ gọi là may mắn! Tôi có thể trở thành bất cứ ai tôi muốn và giờ tôi đang học điều đó. Thông thái không phải là nhớ hết kiến thức mà là giải thích được những gì ta nói ra, hệ thống giáo dục tạo ra người bình thường, những thiên tài tự họ tìm ra chính mình, vô thức không có quá khứ và tương lai mà chỉ là bây giờ, trường năng lượng là giá trị cho thêm để tôi chia sẻ, khi cho đi cũng lúc tôi học thêm một lần nữa, mỗi tầng nhận thức sẽ giác ngộ mỗi cách khác nhau tùy vào duyên của chính họ.

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *